ΚΑΔΟΙ

Κάδοι ελαίων, παραλληλεπίπεδοι
Κατασκευαστής:
Επιλογή κατασκευαστή
Αποτελέσματα 1 - 4 από 4
65,00 €

ΚΑΔΟΣ 120lt...

ΚΑΔΟΣ 120lt ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ Β.Τ.
80,00 €

ΚΑΔΟΣ 250lt...

ΚΑΔΟΣ 250lt ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ Β.Τ.
105,00 €

ΚΑΔΟΣ 350lt...

ΚΑΔΟΣ 350lt ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ Β.Τ.
138,00 €

ΚΑΔΟΣ 600lt...

ΚΑΔΟΣ 600lt ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ Β.Τ.