ΑΡΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ WEGE

SKU: ka1-25-007
ΑΡΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ WEGE
24h.gif

Περιγραφή

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ WEGE FMF 150
Νο 315 σε 5kg συσκευασίες για αρμούς 0-5mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλα υποστρώματα είναι σκυρόδεμα, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, τσιμεντοκονία ελαφρύ μπετόν, τούβλα, πορομπετόν, τσιμεντοσοβάδες και τσιμεντοασβεστοσοβάδες. Το υπόστρωμα της πλακόστρωσης πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ
• υποστρώματα από γύψο όταν δεν έχει προηγηθεί αστάρωμα
• σε απορροφητικά υποστρώματα όταν δεν έχει προηγηθεί αστάρωμα 
• γυαλί, πλαστικό, σίδηρο, ξύλο
• θερμαινόμενα δάπεδα
• πισίνες, δεξαμενές
• δάπεδα όπου υφίστανται παραμορφώσεις και δονήσεις

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση του FMF 150 εξαρτάται από το είδος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών.
Ενδεικτικά είναι 
Διαστάσεις πλακιδίου cm   πλάτος αρμού mm     κατανάλωση g/m2
   15 x 22,5 x 0,5                3                   460 - 470
       5 x 5 x 0,8                  3                 1120 - 1130
     30 x 30 x 0,8                 3                  325 - 340
     20 x 20 x 0,8                 5                  480 - 500
     41 x 41 x 0,8                 5                  295 - 310
     30 x 30 x 0,6                 5                  340 - 380

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Σε σάκους των 5kg
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : Σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0 C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

*Ο αρμός πωλείται μόνο ανά 5kg συσκευασία

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας